Privacy

 

Over ons privacybeleid

M2-meubels neemt uw privacy serieus. Wij verwerken daarom uitsluitend de gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassingen op al onze offertes, facturen en alle met ons gesloten overeenkomsten. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-12-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld en waar deze gegevens voor worden gebruikt. Ook wordt toegelicht hoe de gegevens worden opgeslagen, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Voor wat gebruiken wij uw gegevens?

  • Offertes, facturatie en boekhouden

Het contact met u als (potentiële) klant verloopt per telefoon of per e-mail. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons klanten bestand. Uw telefoonnummer en/of e-mailadres wordt nimmer met derden gedeeld.

 

Voor het maken van offertes en facturen hebben wij uw e-mailadres, naam en adres nodig. Wij doen de boekhouding in eigenbeheer, uw gegevens worden daardoor niet verspreidt aan derden.

 

  • Verzending en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Om het pakket succesvol te kunnen bezorgen is het noodzakelijk dat uw naam, adres en woonplaatsgegevens bij ons bekend zijn. Deze gegevens worden gedeeld met onze koeriersdiensten.

 

  • Externe verkoopkanalen

Het is mogelijk dat u onze producten besteld via een externe partij. Denk hierbij aan het platform van Marktplaats, Facebook of Bol.com.

Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt de desbetreffende partij uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen.

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing doeleinden.

Uw gegevens worden niet aan derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Uw gegevens worden opgeslagen in onze database. Wij gebruiken de gegevens om uw bestelling af te handelen. Daarna worden deze gegevens in het orderoverzicht en de boekhouding verwerkt. Alleen bevoegd personeel (eigenaren van M2-meubels) heeft toegang tot uw persoonsgegevens.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

 

 

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkenen bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken.

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Tevens heeft u het recht om uw gegevens te wijzigen, een verwijderverzoek in de dienen of het gebruik van uw gegevens te laten beperken. U kunt ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens. 

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: M2-meubels VOF, (post-adres:) Wildemanshoekseweg 3, 4436 RT, Oudelande, Nederland of per e-mail: info@m2-meubels.com  

 

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden ten alle tijden het recht ons privacy beleid te wijzigen.

 

 

 

Gepubliceerd op 1-12-2018

 

 

J.J. Maas, mede-eigenaar M2-meubels VOF

 

R.C. Moelker, mede-eigenaar M2-meubels VOF